Apeacementpolitikken

Apeacementpolitikk er en betegnelse på å gi etter for en aggressiv makt for å unngå krig, eller andre alvorlige konflikter. Det ble bedrevet spesielt av Storbritannia med Chamberlain, og Frankrike ovenfor Tyskland.

1935: opprustning.

Versaillestraktaten sa at Tyskland ikke fikk ha en større hær enn på 100 000 soldater. De fikk heller ikke lov til å verve noen til militæret. Men i 1935 starten Hitler en opprustning, Tyskland vervet menn og hæren startet å vokse. Tyskland brøt traktaten, men det var ingen som reagerte. Storbritannia så det, Frankrike så det, men de gjorde ikke noe, de lot hæren vokse.

Den spanske borgerkrigen.

I 1936 var det et valg i Spania som førte til at de fikk en ny spansk regjering. Denne regjeringen fikk mektige fiender. Men så gikk en gruppe offiserer til opprør mot regjeringen. Dette skjedde sommeren 1936 og den unge generalen Francisco Franco var lederen av opprøret. Franco hadde mange av de samme ideene som Hitler og Mussolini, og fikk derfor støtte av Tyskland og Italia. Dette ble nesten som en generalprøve til krigen for Tyskland, og de fikk prøvd ut nye våpen.

Mange i Østerrike (Annektering av Østerrike ) ønsket å bli en del av Tyskland, for forholdene der var så dårlige. Adolf Hitler var også østerriker, og ville at dette landet skulle bli en del av Tyskland. Derfor marsjerte tyske soldater over grensen til Østerrike i mars i 1938. Dette ble ikke en vanskelig erobring for Tyskland, fleste parten av østerrikerne jublet da tyske tropper marsjerte inn i hovedstaden Wien. Østerrike var erobret, men det kunne blitt unngått.

De to store demokratiene: Storbritannia og Frankrike visste om erobringen av Østerrike. De hadde en stor sjanse for å kunne overvinne Tyskland, men de valgte heller å holde seg unna, og så på mens Østerrike forsvant fra kartet. En stor grunn til at de lot dette skje var at de var redde for konflikter med Tyskland.

I en del av Tsjekkoslovakia bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Denne delen ble kalt Sudetenland. Mange av tyskerne i Sudetenland beundret hva Hitler gjorde og sto for, og så krevde Hitler at Sudetenland skulle tilhøre Tyskland. Tsjekkoslovakia hadde inngått en avtale med Frankrike om at de skulle hjelpe hverandre hvis det ble krig, og derfor følte Tsjekkoslovakia seg sikker på, at de ville få hjelp fra Storbritannia og Frankrike. Der tok de feil, og det er her Münchenavtalen kommer inn:

Den britiske statsministeren og den franske presidenten ble med på en konferanse i München. Der gikk dem med på at Tyskland skulle få Sudetenland, og Tsjekkoslovakia fikk ikke si eller bestemme noe som helst. Dette gjorde Frankrike og Storbritannia bare for å unngå krig med Tyskland. Et halvt år senere forsto Frankrike og Storbritannia at de hadde begått en veldig stor feil. Tyskland tok resten av Tsjekkoslovakia, og enda et land var gått under. Nå forsto de at det var ingen annen måte å stoppe Hitler på enn å bruke makt.

Kilder:

Underveis- samfunnsfag for ungdom- Historie

Versaillestraktaten: http://no.wikipedia.org/wiki/Versaillestraktaten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License