Atlanterhavet

Slaget om Atlanterhavet var den lengste kontinuerlige militære kamp under 2. verdenskrig.
Slaget om Atlanterhavet handlet om Tysklands forsøk på å avskjære Storbritannias og Sovjetunionens forsyningslinjer ved å senke forskjellige handelsskip på å reise fram og tilbake fra landet. Selve slaget varte fra september 1939 til mai 1945, men hadde den verste, mest intense perioden fra sommeren 1940 til sommeren 1943.

Slaget stod for det meste mellom ubåter fra den tyske marinen mot konvoier (en gruppe f.eks skip som i dette tilfellet forflytter seg sammen for felles støtte i forbindelse med krig eller opprør) med handelsskip til og fra Storbritannia.

De allierte mistet 3.500 handelsskip på tilsammen 14 tonn og 30.000 sjømenn, mens tyskerne mistet 783 ubåter og 28.000 av 39.000 mannskap i ubåtflåten.

Dresden_2verdenskrig.jpg

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Atlanterhavet_%28andre_verdenskrig%29

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License