Austvagoy Mars 1941

AUST-VÅGØY.

tre.JPG

Mars 1941

**De brente våre gårer.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

La våre hjerter hugge
men harde, vonde slag:
De brente våre gårer.
De gjorde det i dag.

De brente våre gårer.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusner igjen.

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.**

Allerede i diktets tittel får vi vite hva dette diktet handler om. Overskriften består av to referanser:
Aust-Vågøy refererer til et bestemt sted.
Våren 1941 refererer til 2.VK.

Diktet har fire strofer, og fire verselinjer i hver strofe. Det er et fast rimsystem i diktet. Diktet har altså da bundet form. Det har en rytme. Tema i dette dikter er krig, samhold, død, liv, håp.
Budskapet i dette dikte er at men ikke må gi opp, man må fortsette å kjempe selv om mange er døde. Vi tror det fordi hun gjentar "de drepte våre menn", men hun skriver også "bak hver som gikk i døden, står tusener igjen".
Det er mye rytme og rim i dette dikte. så derfor er det lettere å lære diktet og fortelle videre og forstå det. Rytmen banker budskapet og diktet inn i deg. Er det kontraster i dette diktet? ja, det er mye kontraster i dette vilde, og eksempler på det er liv og død, de og oss, alene og samlet. Kontrastene får budskapet bedre frem, og det styrker samholds- og kampfølelsen.
Nesten i alle strofene er det språklige bilder, og eksempler på det er
"hver som gikk i døden" som betyr at selv om folket viste at de kom til å dø, så gikk de til angrep.
"steil og naken tross" det betyr at folket var veldig sta
"la våre hjerter hugge"
"la våre hjerter hamre"
"de kuer aldri oss"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License