Beleiringen

En beleiring er en militær aksjon som avskjærer en by, en befestning eller et landområde fra omverdenen. Hensikten med dette er å erobre området, enten gjennom angrep eller utmattelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License