Blitzkrig

Blitzkrig eller lynkrig er krig gjennomført overraskende og med stor kraft for å slå motstanderen i løpet av kortest mulig tid. Med våpen som fly og tanks skulle fiendens linjer brytes og forsvar umuliggjøres ved ødeleggelse av forbindelseslinjene. Eksempler på blitzkrig var Tysklands angrep på Polen 1939, og angrep på Nederland, Belgia og Frankrike 1940. Ordet blitzkrig er senere blitt brukt om krig som er blitt raskt avgjort.

Invasjonen_av_Polen_%25E2%2580%2593_1_1.jpg

Tyske tropper innvanderer Polen i 1939.

Kilder:
Notater fra samf. time.
http://snl.no/.search?query=blitzkrieg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License