Chamberlain
Neville%20chamberlain.jpg

Neville Chamberlain var eldste sønn av Joseph Chamberlain. Moren døde da Neville bare var seks år gammel. Han vokste opp med et dårlig forhold til faren, og ble derfor mer knyttet til søsknene sine, Hilda og Ida.
I 1911 gikk Chamberlain inn i politikken, og i 1915 ble han borgermester i Birmingham, akkurat som sin far. I 1916 ble han gjenvalgt fordi han hadde innført symfoniorkester i byen og etablert en kommunal bank. Han trakk seg allerede i 1917 grunnet samarbeidsproblemer med Lloyd George og dårlige resultater. Chamberlain gikk inn i stortinget som helseminister i 1923.

Den 1.september.1939 invaderte Tyskland Polen. Chamberlain var fortsatt uvillig til å gå til krig, men Tyskland ville ikke godta hans forslag om at Storbritannia skulle være fredsmegler mellom Polen og Tyskland. Den 3.september erklærte Storbritannia og Tyskland krig.

Her må dere få frem mye mer om Chamberlains rolle i opptakten til krigen, også før spørsmålet om Polen. Appeacement-politikken er et nøkkelord. Se hva gruppen om årsaker til krigen har gjort. Ta med bilde eller videosnutt også.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License