D-dagen

Den såkalte D-dagen var den 6.juni 1944. Amerikanske og britiske tropper kom til Normandie for å befri Frankrike og andre okkuperte land fra Tyskland. Amerikanske og britiske tropper hadde allerede slått tyskerne i Nord-Afrika og de hadde gjort invasjon i Italia.
Tyskland ble angripet fra to fronter. Amerikanerne og britene kom fra vest, mens russerne kom fra øst. Det fantes hemmelige armeer i alle de okkuperte landene som ventet på å angripe de tyske troppene. Tyskland hadde ikke noe å gjøre, natt etter natt ble tyske byer bombet og mange steder var det bare ruiner igjen.
Tyske ledere som hadde drømt om verdensherredømme, fikk når igjen for alt de hadde gjort.
D-dagen var begynnelsen på den militære operasjonen der Frankrike skulle få tilbakeområdene Tyskland hadde tatt.
De startet i Normandie, og denne operasjonen er en av de største operasjonene som har blitt gjennomført. Kodenavnet til operasjoen var "Operasjon Overlord". Denne operasjonen ble ledet av den amerikanske generalen Eiseshowe. Operasjonen startet ved daggry, der soldater hoppet av fly med fallskjerm. Etter en måned hadde de allierte klart å ta tilbake mye av Normandie, så operasjoen ble vellykket, selv om den var risikabel.

Kilder:
Historie Boka 9
www.snl.no

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License