De Allierte Invanderer Italia

De allierte bestemte seg for å invadere det italienske fastlandet, og kodenavnet på denne operasjonen var "Operasjon Avanlanche" som betyr operasjon snøskred. Operasjoen ble ledet av general Harold Alexander. Denne operasjonen ble satt i gang etter den vellykkede "Operasjoen Husky", som var kodenavnet på invasjoen av den Italienske øya Sicilia.
Hovedstyrken gikk i land i et område rundt Salerno på vestkysten, menst to "støtteoperasjoner" fant sted i Calabria og ved Taranto.

Etter seieren til de allierte i Felttoget i Nord-Afrika, var de litt unige på hvilket land de skulle invadere når. Winston Churchill ville invadere Italia, der folk ikke ville ha krig lenger, og han trodde at en invasjon ville få Italia ut av krigen, særlig den italienske marinen. For da kunne de allierte bruke Middelhavet friere. Da ville de britiske og amerikanske leveransene til Sovjetunionen øke.

Kilder:
www.wikipedia.org
www.snl.no

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License