De Baltiske land og Finland

Høsten 1939 marsjerte tropper fra [Sovjetunionen] inn i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Dermed var det også slutt på disse landenes selvstendighet. Like etter krevde Sovjetunionen at [Finland] skulle gi fra seg store områder i øst, fordi grensen mellom Finland og Sovjetunionen var for nær [Leningrad]. Finland nektet og november 1939, 3 måneder etter utbruddet av 2.verdenskrig, angrep Sovjetunionen Finland.

Sovjetunionens leder Josef Stalin, hadde forventet å erobre hele landet innen slutten av 1939, men den finske motstanden sinket og stoppet sovjetiske invasjonsstyrker.

Krigen mellom Finland og Sovjetunionen ble kalt vinterkrigen. Det var denne krigen som førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra folkeforbundet. Finland overraket en hel verden da de klarte å holde ut 4 måneder mot Sovjetunionen, men til slutt fikk Sovjet de store finske landområdene. Mange nordmenn, svensker og dansker dro frivillig til Finland for å sloss for finnene.

nfi_28542_065223600_1259570978.jpg

Finske soldater i den såkalte vinterkrigen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License