De Beste

De beste

Døden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn før
hvert liv i dens hvite smerte:
det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
som ville og våget mest;
rolige tok de avskjed,
en etter en gikk de vest.

De levende styrer verden,
en flokk blir alltid igjen,
de uunnværlige flinke,
livets nestbeste menn.

De beste blir myrdet i fengslet,
sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Slik hedrer vi dem, med avmakt
med all den tomhet vi vet,
men da har vi sveket de beste,
forrådt dem med bitterhet.
De vil ikke sørges til døde,
men leve i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
strømmer de falnes blod.

Er ikke hver som har kjent dem
mer rik enn de døde var -
for menn har hatt dem som venner
og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

ANALYSE AV DIKTET:
Diktet har 4 versjelinjer og 8 strofer.
Diktet er bundet og har en fast rytme : abcb.
Diktet handler om krig og død.

BUDSKAPET:
Budksapet med diktet er at de beste er de som kjemper mot krigen og de som dør for at andre skal leve. De som ofrer seg selv for de som blir tråkket ned på er de beste. Det er det diktet prøver å fortelle oss.
SPRÅKLIGE BILDER:
Eksempler på språkelige bilder i diktet er for eksempel; Døden kan flamme som kornmo.
Det betyr at døden kan komme fort og uventa, og lyser opp å viser hvor klart og fæl krigen er.
GJENTAGELSER:
Ord som gjentar seg er for eksempel; de beste, død, dø og døden.
SAMMENLIGNINGER:
Døden kan flamme som kornmo er en sammenligning. Man sammenligner døden som et kornmo.
KONTRASTER:
liv og død, de beste og de nestbeste, fra og til, de og vi. Alt dette er motsetninger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License