Den Engelske Kanal

Den Engelske Kanal er sundet som skiller England fra Frankrike. Det er en del av Atlanterhavet, og knytter Altlanterhavet til Nordsjøen.

Bilde av Den Engelske Kanalen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License