De Beste

DE BESTE
Av: Nordahl Grieg

Diktet: 4 verselinjer og 8 strofer. Dikter er: ABCB
Rytme/ubundet/bundet: Diktet er bundet og det får derfor en fast rytme.
Tema: Temaet for diktet er krig og død.
Buskap: Er at de beste er de som kjemper mot krigen og de som dør for at andre skal leve. De som ofrer seg for andre og de som blir tråkket på for andre, er de beste.
Språklige bilder: ”Døden skal flamme som kornmo”. Døden kan komme fort og uventet. Det lyser opp – når folk dør så ser vi tydeligere hvor fælt det er.
Kontraster: Død og liv, levende og døde, de beste og de nest beste, vi og de, fra og til, og livet og døden.
Assosiasjoner:
- De rene av hjertet = snill og god
- Dristige hjerter = et dårlig hjertet
- Falnes blod = blodet faller
- Hvite smerte = lys smerte (en som ikke er så hard)
Sammenligninger: ”Døden skal flamme som kornmo” er en sammenligning. Man sammenligner døden med en kornmo.
Metaforer: ”Sopt vekk av kuler og sjø”.
Gjentagelser: Det som blir gjentatt veldig ofte er at det er de beste som blir ofret og som dør.

navire_grieg-2f23d.jpg

Døden kan flamme som kornmo;
klarere ser vi enn før
hvert liv i dens hvite smerte:
det er de beste som dør.

De sterke, de rene av hjertet
som ville og våget mest;
rolige tok de avskjed,
en etter en gikk de vest.

De levende styrer verden,
en flokk blir alltid igjen,
de uunnværlige flinke,
livets nestbeste menn.

De beste blir myrdet i fengslet,
sopt vekk av kuler og sjø.
De beste blir aldri vår fremtid.
De beste har nok med å dø.

Slik hedrer vi dem, med avmakt
med all den tomhet vi vet,
men da har vi sveket de beste,
forrådt dem med bitterhet.

De vil ikke sørges til døde,
men leve i mot og tro.
Bare i dristige hjerter
strømmer de falnes blod.

Er ikke hver som har kjent dem
mer rik enn de døde var -
for menn har hatt dem som venner
og barn har hatt dem til far.

De øket det livet de gikk fra.
De spøker i nye menn.
På deres grav skal skrives:
De beste blir alltid igjen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License