Fascisme

Hva er fascisme?
Fascisme er mye av det samme som nazisme, men her er det dem ikke så opptatt av raser.
Det er en sterk stat uten at folket får lov til å si og mene noe annet det det staten har bestemt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License