Holocaust

Hva er Holocaust?
Nazistenes syn på jødene
hvorfor nazistene ikke likte jødene

**"Nazistenes syn på jødene", og "hvorfor nazistene ikke likte jødene" kan dere sette sammen. Ha en egen artikkel om Holocaust under 2.VK og en om definisjon av hva Holocaust er. Konsetrasjonsleirene bør dere ta grundigere for dere. Kan være et eget kapittel eller tas under Holocaust undere 2.VK. Dere må også ha en artikkel om jødene i Norge under krigen. ** Lasse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License