Hva er Holocaust?

Holocaust er navnet som er brukt om jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. Hovedhjernen bak dette var Adolf Hitler, en Østerriker med tyskt statsborgerskap, han var en antisemitist. Det vil si at han ikke likte jøder og mente de var undermennesker altså at de var mindre hvert enn den ariske rasen. Man kan si det er grunnen til hvorfor nazistene ikke likte jødene derfor ville de utrydde dem. Nazistene tok liv av ca 6 millioner jøder,
ca 400 000 sigøynere og 250 000 funksjonshemmede og homofile. Alt i alt regner man med at 9-11 millioner mennesker ble drept av nazistene og dette er ikke med de som døde under krigføringen.

Her bør dere egentlig bare komme med definisjonen og bakgrunnen for begrepet Holocaust. Holocaust under 2.VK kan være en egen artikkel. Lasse

holocaust00.jpg
Dette er et bilde av en haug med døde, i hjel gassede jøder.

Holocaust var en veldig stygg side ved krigen, alle jødene var blitt jødemerket. Det var påbudt med en gul david stjerne hvor det stod "Jude" som betyr jøde på tysk. De fanget alle jødene man fikk tak i, sendte dem til Konsentrasjonsleire og fikk dem til å jobbe for dem. Til slutt ble de fortalt at de skulle "dusje" men det de ikke visste var at i "dusjene" kom det ikke vann ut, det kom gass, en dødelig gass kalt zyklon B. Nazistene utryddet mer enn hele Norges befolkning ved å gasse dem i hjel. Dette blir kalt den endelige løsningen.

Ha dette avsnittet under et kapittel om Holocaust under 2.VK. Link til viktige begreper som må utdypes, og det er bedre om dere lager disse utdypingene selv. Lasse

null_104330a.jpg

Her er et bilde fra gasskammeret.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License