Hvem var Hitler og hvordan fikk han så mye makt?

ADOLF HITLER:
Adolf Hitler ble født 20. april 1889 Braunan i Østerrike og han døde 30. april 1945 i Berlin som ligger i Tyskland. Han var opprinnelig fra Østerrike. Han var sønn av funksjonæren i tollvesenet. Da Hitler var barn, hadde han store ønsker om å bli arkitekt eller kunstmaler. Han var ikke særlig rik, og måtte derfor sove på billige mannsherberger. I 1914 da verdenskrigen startet, meldte Hitler seg inn til tjeneste i den tyske hær. Etter han meldte seg inn i den tyske hær, regnet man Hitler som en tysker og ikke en østerriker. Da Tyskland tapte denne krigen kom Hitler i sjokk. Hitler mente at det var jødene, sosialistene og kommunistene sin skyld. Året etter Tyskland hadde tapt krigen, i 1919, ble han medlem av <<det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti>>, som også ble kalt nazipartiet. På slutten av 1919-tallet, da Hitler meldte seg inn i denne organisasjonen var det bare 64 medlemmer. Hitler ble fort den ledende mannen i partiet. Hitler var veldig flink til å snakke for seg og fikk folk til å høre på seg. Når han holdt taler (se video under), fikk han folk med seg og de var helt revet med.

HITLERS VEI TIL MAKTA
At folk var misfornøyd i Tyskland gjorde at Nazipartiet vokste raskt. I 1923 ville Hitler prøve å få makten på ett kupp. Kuppforsøket ble helt mislykket og Hitler ble dømt til fem års fengsel. Da han var i fengselet, var det kun ni måneder av de han sonet som ble under behagelige forhold. Mens han satt inne i fengsel, drev han på med en bok som han kalte <<Mein Kampf>> - eller «Min kamp» på norsk. Denne boken er som en bibel som nazistene. Da økonomien ble bedret i 1920-årene ble folk mer fornøyde, og dermed sank oppslutningen om Hitler og han sitt parti. I 1930-årene nådde økonomikrisen Tyskland og dette ble da en kjempe sjanse for Hitler om å ta makten. Nazipartiet hadde fått 800 000 stemmer i 1928 og når valget skulle tas i 1930, økte stemmetallene til 6,4 millioner. I 1932 var nazipartiet Tysklands største parti. Ved disse årene i Berlin var det stadig mye bråk – gatekamper, oppløp, demonstrasjoner og politiske mord.

hitler-reichstag.jpg

30. januar 1933 ble Hitler statsminister. De var kun med tre nazister med i regjeringen, og de andre medlemmene i regjeringen trodde de ville få kontroll over Hitler, men det klarte de ikke. En liten måned etter at Hitler har kommet seg til makten, brant stortinget ned – eller Riksdagsbygningen som Tyskerne kaller det i Berlin. Nazistene gav kommunistene skylden og satte i gang en stor jakt på kommunister og sosialister over hele landet. Hitler klarte på kort tid å sette alle andre partier ut av spill ved å bruke rå terror, ha gatekamper og arrestasjoner. Hitler ble diktator etter noen måneder i Tyskland. Derfor ble han kalt «Der Führer» som betyr føreren eller lederen på norsk. I 1934 sørget Hitler for å ta livet ta hans medarbeidere som var uenige med han om den politiske retningen. Til og med noen av de ble drept av hans nærmeste venner.

Hitler satt med makten i 12 år og i disse årene ble langt over tre millioner tyskere fengslet på grunn av politisk motstand før han døde 30. april 1945, bare 56 år gammel.

KILDER:
http://no.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
• Historieboka s. 105 - 107

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License