Hvorfor nazistene ikke likte jødene

Mange la all skylden for tysklands ulykke på jødene og kommunister som de mente hadde på alle mulige måter sabotert Tysklands muligheter for seier.

Hitlers raseteori var at han mente den ariske rase var den beste rasen, og den ariske rase står over alle andre raser. Andre raser er undermennesker. Hitler mente at en nasjon er det største som kommer frem av en rase og at store nasjoner, de nasjonene med store landområder, innebærer framvekst av høyverdige raser. I de svake nasjonene, var det bare urene og blandingsraser mente Hitler. Men de verste av alle ifølge hitler var de parasittiske undermenneskene, hvor han mente jødene, sigøynere, homoseksuelle, funksjonshemmede og anti-sosiale. Disse ble sett på som lebenssunwertes leben, det vil si ikke-verdige liv på grunn av deres underlegenhet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License