Japan kapitulerer

Amerika ville ta hevn etter at Japan hadde bombet Pearl Harbor den 7.desember 1941. Men det var ikke den eneste grunnen til at Amerika angrep Japan. Tyskland hadde kapitulert, men Japan bare fortsatte å krige.

Amerikanerne slapp den første atombomben over ørkenen i New Mexico i USA. Atombomben var den kraftigste, faligste og mest ødeleggende våpen som hadde blitt brukt noen gang. Siden atombomben ble oppfunnet, var det klart at menneskene kunne for første gang utrydde seg selv. Atombomben i New Mexico var bare en øvelse. Etter tre uker slapp de en atombombe på alvor, denne gangen over den japanske byen Hiroshima. Grunnen til at de slapp den i Hiroshima var at Hiroshima hadde vært en militærby med hovedkvartet for Japan under krigen.
Tre dager senere hadde USA tenkt til å bombe Kokura, men siden piloten fikk noen problemer på vei dit, bombet de Nagasaki i steden for.
USA ville at Japan skulle kapitulere, og det fikk de til. Japan kapitulerte den 2.september 1945.
Det var mange som døde av bombene. Men de døde ikke bare da de ble bombet, for bombinga fikk lagvarige konsekvenser. Etter et år hadde 60 000 innbyggere fra Hiroshima dødd av strålesyken, forstere ble ofte utsatt for stråling og mange døde av brannsår. Det var mange som fikk forskjellige typer kreft.
USA har aldri sagt til Japan at de angret på den med atombombene, eller at de gjorde en feil. Men USA har ikke brukt atombomber senere. Etter 2.verdenskrig har hele verden kjempet mor atomvåpen.

hiroshima-damage.jpg

Bilde av ruinene i Hiroshima.

Kilder:
Historie boka 9
www.snl.no
Bildet:Google

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License