Japan vil ha makt

Japan angrep den kinesiske provinsen Mandsjuria i 1931, men dette var bare starten. De fortsatte med å angripe andre deler av Kina.
Det meste av Nord-Kina ble tatt av Japan. Millioner av mennesker ble drept i Kina av japanerne. Japan hadde ingått en avtale om å stå sammen med Tyskland og Italia. Den Japanske keiseren drømte om å erobre deler av Stillehavet, men han fryktet den amerikanske flåten. Mesteparten av den amerikanske stillehavsflåten lå i Pearl Harbor på Hawaii.
Søndag 7.desember 1941 ble den amerikanske stillehavsflåten som lå i Perl Harbor angrepet helt uventet av japanske fly. På to timer klarte japanerne å ødelegge mesteparten av den amerikanske stillehavsflåten og hundrevis av fly.
Denne hendelsen gjorde at USA ble trukket inn i krigen. Nå hadde det blitt en verdenskrig, der USA, Sovjetunionen og Storbritannia kjempet mot Tyskland, Italia og Japan.

Kilder:
Historie boka 9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License