Mein Kampf

Mein Kampf er en bok Adolf Hitler skrev under fengsel oppholdet. Boka ble også skrevet av Rudolf Hess som Hitler sonet sammen med. Han skrev andre del etter løslatelsen i desember 1924. I juli 1925 ble første bind offentliggjort, og i desember 1926 det andre.

hitler_mein_kampf_d_272032g.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License