Münchenavtalen

appeacement
- Frankrike og Storbritannia gav etter for Hitkers krav og "så" vekk når Hitler brøt med Varsailles-freden.

Münchenavtalen var en traktat (en avtale mellom to eller flere stater) som gikk mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskalnd og Italia. Målet med avtalen var å diskutere Tjekkoslovakias fremtid i forhold til terrotirale (område) krav fra Adolf Hitler. Fra britisk side var målet med Münchenavtalen å forhindre en ny storkrig. Avtalen om Tysklands overtakelse av Sudetenland, altså Münchenavtalen, ble undertegnet i München i Tyskland den 29. september 1938. Avtalen ble undertegnet av Neville Chamberlain, Edouard Daladier og Benito Mussolini. Tyskland hadde mange store krav og da regjeringen i Praha nektet å følge de tyske kravene, truet Adolf Hitler med krig. Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen ønsket ikke krig mot Tyskland og ba den tsjekkiske presidenten om å følge de tyske kravene. Den britiske statsministeren dro til Tyskland for å møte Hitler. Han gikk med på at Tyskland kunne annektere (overta) Sudetenland, så lenge Hitler ikke kom med flere krav. Fra 1. oktober ble Sudetenland en del av det tyske riket

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License