Nasjonalisme Og Fascisme

(**Denne kan dere kalle ideologier, hvor dere så tar for dere nazisme og fascisme. Husk da å også få med dere hva som skapte grobunn for at disse kunne vokse frem.

Det er greit å ta for seg nasjonalisme. Husk at dette er noe som eksisterte og også var en av årsakene til 1.vk. Derfor må dere se tilbake til dette når dere tar nasjonalisme inn i sammenhengen.**) Lasse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License