Nazisme

Hva er nazisme??
Når det er nazisme i et land betyr det at det enten er en person eller en gruppe som styrer.Det vil si at det er forbudt med andre politiske partier.
Folket i landet har ikke demokratiske rettigheter, friheter og det er ikke ytringfrihet. Razisme handler om å holde rasen ren, så derfor var det mye rasehygiene Menn og kvinner blir sett på ulikt.

Det var mye nazisme i Tyskland etter første verdenskrig. Grunnen til det var at tyskerene mente at de hadde blitt trokket ned på, fordi de hadde fått skylden for første verdenskrig, og mente at det var jødenes skyld.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License