Nazistenes syn på jødene

Nazistenes syn på jødene:

Jødene har i lang tid blitt terrorisert og forfulgt. De ble sett på som en helt egen rase som ødela mye i samfunnet og hadde dårligere egenskaper enn andre raser. Antisemittisme blir det kalt. Dette ordet blir brukt mot jøder og arabere.
Nazistene hadde en politikk som angrep jødene veldig. De mente at jødene var det svakeste leddet og at de ødela den perfekte ariske rase. Med denne troen startet nazistene en utryddelse av jødene under den andre verdenskrig, og med denne troen drepte de og terroriserte jøder.

Jødene har også blitt forfulgt før 2. verdenskrig. Natten til 10. november 1938, krystallnatten oppleve jødene noe forferdelig. Mange jødiske forretninger ble ødelagt. Men jødene skulle få oppleve mer. Under 2. verdenskrig, ville Hitler utrydde alle jøder på hele jorda. Hitler mente at det bare skulle være den ariske rasen som skulle få leve. Jødene ble sett på som mindreverdige og det ble fort ble laget mange konsentrasjonsleirer. Den verste var leiren i Auschwitz i Polen. Over 6 millioner jøder ble utryddet under Hitlertiden (1938-1945). Forskere har regnet ut at det kan være ca 7 millioner jøder som kan ha blitt drept.

Boikottedagen:
De nazistiske myndighetene lagde en boikottedag over hele tyskland, 1. april 1933. De skulle boikotte alle de jødiske forretningene. Og alle jøder som jobbet i stat eller kommune fikk sparken.

Nürnberg-lovene:
I Nürnberg-lovene fra 1935 stod det blant annet at tyskere som var gift med jøder var forbudt. De som nektet å skille seg ble satt i fengsel. Jøder mistet også retten til å være tyske statsborgere, 600 000 tyske jøder ble fratatt statsborgerskapet 15. september 1935. Det var mange yrker jødene ikke fikk ha. De kunne blant annet ikke bli lærere eller journalister. Ifølge loven ble jødene registrert ut fra om besteforeldrene var jøde. Jødene ble mer og mer isolert fra tyskerne.

Alle jøder over 6 år ble tvunget til å bære en gul stjerne uten på klærne sine så alle kunne se at de var jøder.

Getto:
Getto er et sted som jødene er henvist å bo. En getto blir beskrevet som et område der fattige mennesker, ofte av en spesiell etnisk opprinnelse, bor av økonomiske, etniske eller politiske årsaker. I mange byer ble jødene stengt inne i gettoene om natte. Det ble bestemt at jødene skulle være avskilt fra kristne. Gettoene ble ofte satt på malaria-rammede steder. Hver jødiske mann måtte gå med gul lue og jødinnene med gule hodebånd. De fikk bare drive med to forskjellige jobber, pengeutlåning og salg av brukte klær. Det var ikke mange porter på gettoene, alle var stengt om natten og portvokterne måtte jødene betale for selv. Husene de hadde fra før måtte de selge for å betale den høye leia for leilighetene i gettoene. Under nazismen ble gettoene omtalt som dødskister. Gettoen i Krakow var omgitt av en mur reist av jødiske gravstein.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License