Operasjon valkyrie

20.juli 1944 attentatet var et mislykket forsøk på å drepe Hitler. Attentanter ble utført av oberst grev Claus Von Stauffenberg.
Planen var at Stauffeberg skulle plassere en tidinnstilt bombe nær Hitlers stol ved hovedkvarteret i Rastenburg, og deretter skulle han reise til Berlin for å kommandere troppene under opprøret. En ny regjering var allere dannet. Kodenavnet på denne operasjonen var "Operasjon Valkyrie".

070221_CL_HitlerEX.jpg

Kilder:
www.snl.no
Bildet; Google

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License