Opptakten til krigen

Annektering av Østerrike
Hitler var egentlig østerriker, men flyttet til Tyskland i 1913 og i 1932 ble han ble tysk statsborger. Da han kom til makten i 1933, hadde han lenge drømt om å gjøre fødelandet sitt til en del av Tyskland. I mars 1938 marsjerte tyske soldater over grensen til Østerrike. Forholdene der var allerede dårlige, og det var mange østerrikere som ønsket at landet skulle bli en del av Tyskland. Det var derfor stor jubel i Wien da tyske tropper marsjerte inn i landet. Østerrike forsvant da fra kartet, mens Storbritannia og Frankrike ikke gjorde noe. Nå lurte mange på hva Hitlers neste trekk ville bli, hvilket lite land han nå skulle angripe.

Hitler gjør krav på Sudetenland
I Tsjekkoslovakia under 2.verdenskrig bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Mange av disse tyskerne var såkalte sudettyskere som Adolf Hitler beundret. Derfor krevde Hitler at Sudetenland skulle tilhøre Tyskland. Sudetenland var områder som hovedsakelig bare var bebodd av sudettyskere.

Münchenavtalen

- Frankrike og Storbritannia gav etter for Hitkers krav og "så" vekk når Hitler brøt med Versailles- freden.

Münchenavtalen var en traktat som gikk mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Målet med avtalen var å diskutere Tsjekkoslovakias fremtid i forhold til terrotirale (område) krav fra Adolf Hitler. Fra britisk side var målet med Münchenavtalen å forhindre en ny storkrig. Avtalen om Tysklands overtakelse av Sudetenland, altså Münchenavtalen, ble undertegnet i München i Tyskland den 29. september 1938. Avtalen ble undertegnet av Neville Chamberlain, Edouard Daladier og Benito Mussolini. Tyskland hadde mange store krav og da regjeringen i Praha nektet å følge de tyske kravene, truet Adolf Hitlermed krig. Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen ønsket ikke krig mot Tyskland og ba den tsjekkiske presidenten om å følge de tyske kravene. Den britiske statsministeren dro til Tyskland for å møte Hitler. Han gikk med på at Tyskland kunne annektere (overta) Sudetenland, så lenge Hitler ikke kom med flere krav. Fra 1. oktober ble Sudetenland en del av det tyske riket

367742.jpeg

Tsjekkoslovakias Undergang
Tsjekkoslovakia hadde en sterk hær og ville forvare seg hvis Tyskland prøvde og ta Sudetenland. De regnet også med å få hjelp fra Storbritannia og Frankrike. Tsjekkoslovakia og Frankrike hadde en avtale om å hjelpe hverandre i krig.

For Storbritannia og Frankrike var det veldig viktig å unngå krig mot Tyskland. Under münchenavtalen hadde den britiske statsministeren og den franske presidenten gått med på å gi Tyskland den vestlige delen av Tsjekkoslovakia. Dette skjedde uten at Tsjekkoslovakias ledere eller befolkning fikk si sin mening. Storbritannia og Frankrike ofret et lite land for selv å slippe unna krig.

Et halvt år etter Münchenavtalen tok Tyskland resten av Tsjekkoslovakia.

Kilder:
Samfunnsfag boka
http://www.snl.no/sudettyskere
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenavtalen
http://www.daria.no/skole/?tekst=9547

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License