Polen

Etter Münchenavtalen tok tyskland det som var igjen av Tsjekkoslovakia, og etter Tsjekkoslovakia var tatt, krevde Tyskland at Polen skulle gi fra seg land, men polakkene nektet. Denne gangen stod Storbritannia og Frankrike fast på Polens side, og hvis Tyskland angrep Polen, så ville Storbritannia og Frankrike gå til krig.
1.september 1939 gikk Tyskland til angrep på Polen og to dager etter, altså den 3.september, så erklærte Storbritannia og Frankrike Tyskland krig – 2. verdenskrig hadde startet.

Noen dager før Tyskland og Sovjetunionen blitt enige om en ikkeangrepspakt, så Tyskland ikke skulle trenge å være redd for å bli angrepet i øst.
Ikkeangrepspakt er når to eller flere stater eller land har en avtale hvor de er enige i å unngå krig med hverandre. Eksempler på slike avtaler var:
- Tysk-polske ikkeangrepspakt (1934)
-Fransk-sovjetiske avtale om gjensidig støtte (1935)

På få uker hadde tyskerne erobret Polen. Resultatet av avtalen mellom Hitler og Stalin var at Sovjetunionen fikk sin del av det ulykkelige landet. Polen ble da delt mellom Tyskland og Sovjetunionen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License