Potsdamkonferansen

Potsdamkonferansen ble holdt på Cecilienhof slott ved Potsdam, Tyskland. Denne konferansen varte fra 17.juli til 2.august 1945. Deltakerne i konferansen var de tre seirende allierte som hadde slått aksemaktene. Sovjetland ble representert av Josef Staling, England av Clement Attlee og USA av Harry S.Truman. I konferansen skulle de diskutere hva de skulle gjøre med Tyskland. Men de skulle også snakke om organisering av ulike forhold landene imellom hadde etter krigen og ta opp spørsmål om fredsavtaler og gjenoppbygging.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License