Rasehygiene

Rasehygiene betyr å holde rasen ren. Det vil si at en person fra den ariske rasen skal ikke få barn med en slavisk, fordi rasen ikke skal blandes.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License