Rasissme

Rasissme er at alle mennesker ikke blir sett på, på samme måte. Det vil si at noen mennesker har mindre betydning enn andre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License