Slaget ved el Alamein

El Alamein er en nord-vestlige by i Egypt. Byen går også under navnet Al Alamayn.

Al_alamayn_map.png

El Alamein / Al Alamayn, markerte et vendepunkt i andre verdenskrig.

Slaget varte fra 23. oktober til 3. november 1942.

Det viktigste der var Suezkanalen og oljefeltene i Midtøsten.
Hvorfor var Suezkanalen og oljefeltene så viktig? Må utdypes. Lag helst disse utdypingene med linker selv. Lasse

Hitler sendte «Afrikakorpset» under ledelse av pansergeneralen Rommel. Med sine tyske og italienske tropper trengte han mars–april 1941 frem mot Egypt, men ble stoppet ved grensen, og noen måneder senere kastet britene dem tilbake og inn i Libya. Krigslykken vekslet. Rommel slo britene på ny og nådde (i juni 1942) helt frem til El Alamein / Al Alamain, som var noen få mil fra Alexandria og Suezkanalen.
**Lag en utdyping om Rommel. Er dere ferdige med denne artikkelen? Her kommer det jo ikke frem at El Alamein var et vendepunkt hvor britene vant til slutt?

Klikk her for kart

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License