Themsen

Themsen er en elv i Storbritannia. Den flyter igjennom den sørlige delen av England og igjennom London. Themsen forbinder London med Norsjøen.

Thames_map.png

Bilde av elva Themsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License