Til Ungdommen

TIL UNGDOMMEN

Kringsatt av fiender, gå
Inn i din tid!
Under en blodig storm –
Vi de til strid!

Kanskje du spør i angst,
Udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
Hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape!

Edelt er mennesket,
Jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
Skyldes det svik.

Knus det!
I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd,
Eies av alle.

Dette er løftet vårt
Fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
Menneskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, Varmen –
som om vi bare et barn
Varsomt på armen!

Diktanalyse

Form:
Diktet er delt inn i 8 strofer, der hver strofe har 4 verselinjer. Dikter har enderim og sånn ser rimsystemet ut:
a
b
c
b
Diktet er skrevet med rim og rytme, så vi sier at den har en bundet form.
Rytme og rim gjør at det er lettere å sette musikk til diktet.
Det er en del metaforer i teksten, men også sammenligninger.
Innhold:
Til ungdommen - Grunnen til at diktet er til ungdommen er at ungdommen er den generasjonen som skal styre landet, og da vil ikke forfatteren at ungdommen skal gjøre samme feilen som de gjorde.

Kringsatt av fiender, gå
Inn i din tid!
Under en blodig storm –
Vi de til strid!

Denne strofen inneholder en metafor; Under en blodig storm. Strofen oppfordrer ungdommer til å kjempe.

Kanskje du spør i angst,
Udekket, åpen:
Hva skal jeg kjempe med,
Hva er mitt våpen?

Denne strofen snakker om hva våpenet til ungdommen skal være. Dette er spørsmål ungdommen kanskje spør seg når de er redde siden det er krig.

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.

Denne strofen snakker om at våpenet til ungdommen er troen på liv og menneskeverd. Det er det han skal ta med seg videre i fremtiden. Her svarer forfatteren på forrige vers.

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
Døden skal tape!

Denne strofen snakker om at ungdommen skal kjempe krigen, og prøve å ikke skape en ny krig.

Edelt er mennesket,
Jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
Skyldes det svik.

Denne strofen prøver å få oss til å tenke at det er menneskenes sin feil hvis det er sult og nød i verden, siden vi styrer jorden.

Knus det!
I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd,
Eies av alle.

Denne strofen sier at du skal knuse svik, du skal prøve å kjempe urett. Alle er like mye verdt, selv om noen har mer makt eller penger. Jorden eies ikke bare av en, men av alle.

Dette er løftet vårt
Fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
Menneskenes jord.

Denne strofen sier at alle er like mye verdt, og derfor er vi alle sammen brødre. Løftet vårt skal være at vi alle sammen skal ta ansvar og blir gode mot menneskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, Varmen –
som om vi bare et barn
Varsomt på armen!

Denne strofen sier at vi skal ta vare på jorden og menneskeheten som om det var vårt barn.

Hele tiden snakker diktet til ungdommen, for det er Ungdommene som er fremtiden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License