Tsjekkoslovakias Undergang

I Tsjekkoslovakia under 2.vk bodde det både tsjekkere, slovakere og tyskere. Mange av disse tyskerne var såkalte sudettyskere som Adolf Hitler beundret. Derfor krevde Hitler at Sudetenland skulle tilhøre Tyskland. Tsjekkoslovakia hadde en sterk hær og ville forvare seg hvis Tyskland prøvde og ta landområdene. De regnet også med å få hjelp fra Storbritannia og Frankrike. Tsjekkoslovakia og Frankrike hadde en avtale om å hjelpe hverandre i krig.

For Storbritannia og Frankrike var det veldig viktig å unngå krig mot Tyskland. Under münchenavtalen hadde den britiske statsministeren og den franske presidenten gått med på å gi Tyskland den vestlige delen av Tsjekkoslovakia.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License