Viktige personer og ideologier

Innhold

- Chamberlain
- Churchill
- Hitler
- Mussolini
- Stalin
- Nazisme
- Fascisme
- krigslyrikk

Husk å oppgi kilder på sidene. Dere må også huske på at dette er viktige personer og ideologier knyttet til 2.VK. Forklar også hva en ideologi er.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License